Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

I Doroczny Przegląd Fotografii - Myślibórz 2021

„Uchwycone w obiektywie" I Doroczny Przegląd Fotografii – Myślibórz 2021 jest odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność fotografii jako medium artystycznego wyrazu oraz potrzebę stworzenia dla niej przestrzeni wystawienniczej na terenie naszego miasta.

Przegląd, otwarty 22 maja 2021 podczas Fotograficznej Nocy Muzeów, prezentuje prace 18 fotografów związanych z Pojezierzem Myśliborskim. Eksponowane prace są wyborem 4 zdjęć z szerokiego oeuvre każdego z nich.

Różnorodność technik, motywów przedstawieniowych i artystycznej biegłości przekłada się na niezwykle urozmaiconą i bogatą, za równo pod względem formalnym, jak i emocjonalnym, wystawę.

Zgodnie z regulaminem, prace nadesłane na I Doroczny Przegląd Fotografii – Myślibórz 2021 podlegały ocenie Komisji Konkursowej, w pracach której udział wzięli m.in. doświadczeni myśliborscy fotograficy Anna Natalia Zadroga oraz Tadeusz Szymański (Przewodniczący Komisji).

W wyniku obrad Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów tegorocznego Przeglądu:

I miejsce – Marek Weres

II miejsce – Aleksandra Stempińska

III miejsce – Mateusz Nieckarz

Przyznano również dwie Nagrody Specjalne, jedną z nich ufundowaną przez Panią Katarzynę Królak, otrzymał Pan Piotr Posieczek, drugą, ufundowaną przez Pana Tadeusza Szymańskiego z Foto-Video Szymańscy, zdobył Pan Adam Okonowicz

Zwycięzca oprócz nagród rzeczowych otrzymał również propozycję organizacji w naszym Muzeum wystawy indywidualnej, szerzej prezentujących Jego fotografie.

 

Prace przeglądowe oglądać będzie można do 31. sierpnia 2021.

Zapraszamy serdecznie!

Plakat I Doroczny Przegląd Fotografii - Myślibórz 2021