Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Fotograficzna Noc Muzeów 2021 - relacja

Noc Muzeów 2021 już za nami. Wydarzenie to, będące dla nas okazją do wspólnego świętowania wraz z naszymi gośćmi przypadającego dokładnie 18 maja Międzynarodowego Dnia Muzeów, nabrało w tym roku szczególnego charakteru.

zdjęcie portalu wejściowego do muzeum ozdobione na Noc Muzeów 2021

Była to kolejna – po rocznej przerwie – Noc Muzeów odbywająca się w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Przypomnijmy - ubiegłoroczna edycja, nazwana przez nas „Nocą Muzeów w sieci”, składała się z szeregu działań prowadzonych w Internecie.

Fakt ten cieszy nas tym bardziej, iż Noc Muzeów jest pierwszym, po dość długiej przerwie, wydarzeniem muzealnym, w trakcie którego, podczas jednego dnia przez nasze sale ekspozycyjne przewija się tak liczne grono zwiedzających.

Po wtóre zaś, właśnie w ubiegłą sobotę zainaugurowaliśmy nową imprezę cykliczną wpisującą się w muzealny kalendarz wydarzeń – chodzi tu oczywiście o I Doroczny Przegląd Fotografii – Myślibórz 2021 : „Uchwycone w obiektywie”. Ogromne zainteresowanie jakim wystawa ta cieszyła się zarówno wśród prezentujących swoje prace fotografów, jak i zwiedzających, którzy z entuzjazmem przyjęli nową formułę przeglądu, przeznaczonego specjalnie dla amatorów fotografii,  najlepiej świadczy o potrzebie organizowania takiej właśnie wystawy.

Do I Dorocznego Przeglądu Fotografii zgłosiło się 18 fotografów, reprezentujących rozmaity poziom biegłości warsztatowej, różne, czasem wręcz skrajnie odmienne sposoby posługiwania się językiem fotografii, wyrażającym ich własny, subiektywny sposób patrzenia i reagowanie na otaczającą nas rzeczywistość – jej naśladownictwo i przetworzenie za pośrednictwem fotograficznego kadru.

Komisja Konkursowa, w składzie: Tadeusz Szymański (przewodniczący), Anna Natalia Zadroga, Magdalena Szymczyk, Janusz Moraczewski, przyznała następujące nagrody:

I miejsce – Marek Weres

rozdanie nagród - Dyrektor Muzeum i laureat 1 miejsca

Na fotografii Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk i Szymon Graca odbierający nagrodę w imieniu Marka Weresa (fot. Anna Natalia Zadroga).

 II miejsce – Aleksandra Stempińska

rozdanie nagród - Dyrektor Muzeum i laureatka 2 miejsca

Na fotografii Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk i Aleksandra Stempińska (fot. Anna Natalia Zadroga).

III miejsce – Mateusz Nieckarz

rozdanie nagród - Dyrektor Muzeum i laureat 3 miejsca

Na fotografii Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk i Mateusz Nieckarz (fot. Anna Natalia Zadroga).

Przyznano również dwie Nagrody Specjalne, jedną z nich ufundowaną przez Panią Katarzynę Królak, otrzymał Pan Piotr Posieczek, drugą, ufundowaną przez Pana Tadeusza Szymańskiego z Foto-Video Szymańscy, zdobył Pan Adam Okonowicz.

rozdanie nagród - laureaci wraz z członkami Komisji Konkursowej

Na fotografii (od lewe)j: Janusz Moraczewski, Adam Okonowicz, Magdalena Szymczyk, Mateusz Nieckarz, Aleksandra Stempińska, Szymon Graca, Anna Natalia Zadroga, Tadeusz Szymański (fot. Anna Natalia Zadroga).

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących jednocześnie znajdować się w sali muzealnej, podczas uroczystego wręczenia nagród, w muzealnej Galerii „M” obecna była jedynie Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych Gm. Myślibórz Janina Sulejewska, członkowie Komisji, Pani Katarzyna Królak - sponsor nagrody specjalnej oraz zaproszeni Laureaci.

Po uroczystym wręczeniu nagród, głos zabrała Pani Naczelnik Janina Sulejewska, składając gratulacje zwycięzcom oraz uczestnikom, a także wyrażając przychylność dla nowej inicjatywy jaką jest  Przegląd Fotografii .

Gmina Myślibórz wsparła organizację wydarzenia, fundując nagrody dla laureatów oraz wszystkich pozostałych jego uczestników.

muzealny dziedziniec i ściana budynku

O godzinie 18:00 otworzyliśmy nasze drzwi dla publiczności. Frekwencja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, jednocześnie ciągły przepływ zwiedzających pozwolił nam uniknąć kolejek wynikających z ograniczeń w liczbie osób przebywających w budynku.

Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa prac przeglądowych oraz towarzysząca jej mini-wystawa dawnego sprzętu fotograficznego i filmowego. Dodatkowo w Galerii „M” wyświetlane były filmy z dawnego Myśliborza produkcji TVB24.

zwiedzanie nowej wystawy w Galerii M

Na najmłodszych czekały dwa warsztaty plastyczne prowadzone przez naszych instruktorów.

warsztaty plastyczne w budynku

warsztaty na dziedzińcu

Nie zabrakło również muzealnego sklepiku, który rozłożony na dziedzińcu oferował cały asortyment naszych gadżetów, pamiątek, publikacji oraz bardzo popularnych ozdób ceramicznych.

sprzedaż w muzealnym sklepiku

Dodatkową atrakcją stało się monidło z postacią Charliego Chaplina – każdy chętny mógł wcielić się na chwilę w rolę słynnego aktora kina niemego i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.

monidło z Charliem Chaplinem

Późnym wieczorem na dziedzińcu odbył się również mini-koncert w wykonaniu ks. Macieja Czaczyka. Ks. Maciej zagrał na gitarze i zaśpiewał kilka znanych przebojów, wprawiając zebranych w bardzo dobry nastrój.

występ ks. Macieja Czaczyka

Fotograficzną Noc Muzeów 2021 zakończyliśmy równo o północy.

 

Wszystkim przybyłym gościom bardzo dziękujemy za zainteresowanie nietypowym wieczornym i nocnym zwiedzaniem naszego Muzeum.

Uczestnikom Przeglądu Fotografii raz jeszcze dziękujemy za zainteresowanie nową wystawą oraz liczne zgłoszenia prac, laureatom zaś serdecznie gratulujemy zwycięstwa.

Podziękowania kierujemy także do wszystkich osób zaangażowanych w organizację I Dorocznego Przeglądu Fotografii, w szczególności zaś do sponsorów nagród - Pani Katarzyny Królak oraz Pana Tadeusza Szymańskiego oraz członkini Komisji Konkursowej Pani Anny Natalii Zadroga. Za przekazanie nagród dla uczestników dziękujemy także Gminie Myślibórz.

Za wypożyczenie aparatów fotograficznych i sprzętu filmowego dziękujemy prywatnym kolekcjonerom Pani Alicji Schroeder, Panu Mariuszowi Borysewiczowi oraz Telewizji TVB24.

Dziękujemy także ks. Maciejowi Czaczykowi, który swoim głosem uprzyjemnił nam wieczór.

Wyrazy wdzięczności należą się także Pani Mai Zimek oraz Pani Lidii Bejuk, które wspomogły nas kadrowo i pomimo niezbyt sprzyjających warunków wytrwale obsługiwały muzealny sklepik.

 

Video-relacja z Nocy Muzeów 2021 dostępna jest na kanale YT TVB24: http://youtu.be/Mb1WrPfMoKc

Prace zgłoszone do I Dorocznego Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2021 „Uchwycone w obiektywie” oglądać będzie można do końca sierpnia b.r.

Zapraszamy!