Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Dotacja na Kaplicę św. Gertrudy

26 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu nastąpiło podpisanie dwóch umów na dofinansowanie inwestycji w Myśliborzu. Jedną z nich jest dofinansowanie na wykonanie projektu budowlanego remontu Kaplicy św. Gertrudy

Umowę tę, w imieniu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, podpisała Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk.

Podczas uroczystości Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, będący również sygnatariuszem umowy.

Kwota przyznanej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dotacji wynosi 14 000 zł. 

W zabytkowej gotyckiej kaplicy działa obecnie Ośrodek Edukacji Plastycznej - pracownia plastyczna służąca dzieciom i młodzieży oraz dorosłym artystom amatorom, jako miejsce spotkań, organizacji warsztatów i zajęć plastycznych.

przedstawicielewładz gminy, muzeum oraz województwa (wymienieni imiennie w podpisie poniżej)
Na fotografii: Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Skarbnik Gminy Myślibórz Renata Zioła, Zastępca Burmistrza Myśliborza Przemysław Klityński. (zdjęcie pochodzi ze strony www.mysliborz.pl)