W sali są wystawione między innymi: sztandary, narzędzia rybackie, wagi, żelazka, narzędzia do obróbki lnu, warsztat tkacki, żarna, narzędzia gospodarskie, rolne i gospodarstwa domowego , kufry wianowe, broń, meble z okresu XVIII-XX wieku, zbiór kluczy i kłódek od średniowiecza do współczesności.