Sala powstała na bazie wykopalisk archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku myśliborskim w latach 70-tych. Oprócz artefaktów z tychże badań przedstawiono rekonstrukcje półziemianki, fragmentu wału obronnego oraz pieca gospodarczego. Ponadto w sali pokazane są zbiory z własnych badań archeologicznych, prowadzonych przez Muzeum w miejscowości Gajewo, gm. Lubiszyn, na cmentarzysku ciałopalnym ludności kultury łużyckiej grupy górzyckiej. Jest to zbiór popielnic, ozdób i narzędzi oraz rekonstrukcja grobu ciałopalnego. Ekspozycja została wzbogacona o unikatowe eksponaty, wykopane na zbiegu ulic Andersa i Mickiewicza w Myśliborzu, jakimi jest średniowieczna drewniana kanalizacja. Najstarszą część sali stanowią kości zwierząt prehistorycznych (m.in. konia plejstoceńskiego, zęby mamuta) oraz wytwory geologiczne i skamieliny.Obiektem unikatowym na skalę europejską jest XII-wieczne jajko grzechotka-pisanka odnalezione w 2018 r. na jednej z wysp Pojezierza Myśliborskiego.