W sali prezentowane są eksponaty z dziedziny malarstwa, rzeźby i rękodzieła artystycznego. Cztery gabloty poświęcone są eksponatom pozyskanym z wykopalisk archeologicznych nowożytnego warsztatu garncarskiego na ul. Pomorskiej, który jest jednym z cenniejszych tego typu zabytków na naszym terenie. Ponadto w sali znajduje się krucyfiks z Kapliczki Jerozolimskiej z XV wieku, kartusz herbowy elektorów brandenburskich, herb trumienny, kolekcja naczyń cynowanych, rzeźba sakralna, mosiężne ikony podróżnicze, meble z okresu XVII – XX wieku oraz porcelanowy zbiór sosjerek.