Archiwalna Strona Nowa wystawa czasowa Malarskie Grand Tour - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

 

Tytułowe Grand Tour (pol. Wielka Podróż, niem. Kavalierstour) to niezwykle popularny od wieku XVII typ wieloletniej wyprawy szlacheckiego lub mieszczańskiego młodzieńca do najważniejszych ośrodków życia społecznego i intelektualnego nowożytnej Europy.

Głównym celem takiej podróży było uzyskanie społecznego obycia, tak zwanego poloru, poszerzenie horyzontów myślowych, zdobycie wiedzy o świecie i kulturze, poznanie ludzi, doskonalenie języków obcych, zobaczenie sławnych miast. Niekiedy młodzi podejmowali też studia na uniwersytetach czy akademiach europejskich.

Podróże zagraniczne w typie Grand Tour były niezwykle popularne w Rzeczpospolitej w okresie staropolskim. W ich trakcie często prowadzono pamiętniki, w których pojawiały się także własnoręcznie kreślone ryciny.

Podobnie rzecz wyglądało w innych krajach europejskich.

Podróże po świecie, a przynajmniej Europie, były również marzeniem młodych artystów – mekką twórców do ok. poł. XIX w. był Rzym (i ogólnie Włochy), jako „serce klasycyzmu”, a następnie, wraz ze zmieniającymi się prądami artystycznymi - Paryż – stolica nowoczesnej sztuki. Niewielu artystów mogło pozwolić sobie jednak na dalekie i wymagające znacznego zaplecza finansowego podróże w dalekie strony. Stąd też odwiedzali oni kraje ościenne lub szukali tematów w najbliższej sobie okolicy.

Malarskie Grand Tour jest więc swego rodzaju konstrukcją myślową – jest imaginatywną wielką podróżą odbiorcy dzieł sztuki po różnych zakątkach Europy, w którą udaje się on dzięki ich różnorodnej tematyce, wielości przedstawionych w nich miejsc – od norweskich fiordów po wybrzeża Italii. Każdy z , często anonimowych, malarzy zabiera widza w inna część kontynentu, lub też zbliżone widoki ukazuje na sposób tylko sobie właściwy.

Tak jak Grand Tour trwać mogła wiele lat, tak i wystawa obejmuje dzieła pochodzące z różnych czasookresów w sztuce XIX i XX wieku,  z ich odmiennymi stylistykami i technikami. Dzięki tej różnorodności, prezentowane obrazy zyskują jeszcze więcej indywidualizmu, więcej mocy do mówienia same o sobie, przynależąc jednocześnie do spójnej tematycznie całości, tj. obrazów pejzażowych.

Obrazy prezentowane na wystawie Malarskie Grand Tour pochodzą z Kolekcji Malarstwa Lecha Wierzbickiego podarowanej przez kolekcjonera myśliborskiemu Muzeum w 2015 r.

Archiwalna Strona