21.03.2017 roku w Muzeum odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci pt. „Wiosna, ach to Ty!”. Powitanie wiosny rozpoczęło się krótką pogadanką na temat obrzędów żegnania zimy i przywoływania wiosny. Dzieci dowiedziały się m.in. co to są gregorianki i kiedy się je obchodzi, poznały bliżej obrzędy niszczenia Marzanny i chodzenia z gaikiem oraz legendę o bocianie i dlaczego jest on symbolem wiosny. Na koniec dzieci wykonały Panią Wiosnę według własnego pomysłu.