W dniu 5.03.2020 r. w naszym Muzeum odbyło się spotkanie przedstawicieli Myśliborskiej Rady Seniorów poświecone tematyce kultury, turystyki i sportu w naszym mieście. Na radę zaproszono dyrektorów myśliborskich instytucji kultury: Panią Dorotę Wolanin, Pana Stanisława Urbanowskiego oraz gospodarza miejsca Panią Magdalenę Szymczyk, dyrektora OSiRu Pana Jerzego Zgodę oraz prezesa Stowarzyszenia z Biegiem Myśli Pana Wiesława Sienkiewicza. Celem spotkania było poznanie potrzeb kulturalnych i  sportowych  naszych seniorów, poznanie ich oczekiwań odnośnie działań lokalnych instytucji, a także nakreślenie możliwości przyszłej współpracy. Było ono także okazją do podsumowania dotychczasowych wydarzeń dedykowanych osobom starszym, a także eventów i zajęć o charakterze międzypokoleniowym, integrującym mieszkańców naszej gminy, będących w różnym przedziale wiekowym.

Rozmowy poprzedziła prelekcja na temat historii naszego miasta oraz zwiedzanie sal ekspozycyjnych muzeum.

Podczas dyskusji, przebiegającej w konstruktywnej, aczkolwiek serdeczniej atmosferze, wskazano wiele ciekawych, dotychczas niewykorzystanych elementów miejskiej polityki kulturalnej, w których współpraca pomiędzy instytucjami kultury i sportu a organizacjami senioralnymi może być prowadzona, przyczyniając się do poprawy aktywizacji społecznej osób starszych. Nakreślono także perspektywy przyszłych zadań, które w sposób jeszcze bardziej komplementarny będą cel ten realizować. Jednocześnie, co bardzo nas cieszy, pozytywnie oceniona została dotychczasowa działalność Muzeum, MOK-u i Biblioteki odnośnie tworzenia środowiska przyjaznego seniorom.