W ubiegłą sobotę, 29 lutego w Galerii „M” Muzeum Pojezierza Myśliborskiego odbyła się najważniejsza impreza artystyczna w naszym mieście – Doroczny Przegląd Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2020.

Cykliczny charakter imprezy podsumowującej cały ubiegły rok życia artystycznego naszego miasta, jest także momentem na zreasumowanie działalności Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w roku 2019 oraz przedstawienie planów instytucji na trwający już rok 2020.
Sobotnie wydarzenie zainaugurowało przemówienie Pani Dyrektor Magdaleny Szymczyk, która przywitała przybyłych gości i podziękowała artystom za udział w wystawie. O randze wydarzenia jakim jest Przegląd dla lokalnej społeczności świadczy obecność podczas jego otwarcia przedstawicieli władz samorządowych –Burmistrza Myśliborza Pana Piotra Sobolewskiego, Burmistrza Trzcińska – Zdroju Pana Bartłomieja Wróbla oraz Burmistrza Lipian Pana Bartłomieja Królikowskiego, a także Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu Pana Marka Antczaka   i Sekretarza Gminy Myślibórz Pani Katarzyny Królak.

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski, Burmistrz Trzcińska – Zdroju Bartłomiej Wróbel, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk.

Następnie głos zabrał Burmistrz Myśliborza Pan Piotr Sobolewski. Doceniając działalność myśliborskiego muzeum Pan Burmistrz zadecydował o przekazaniu swojej kolekcji przedwojennych kart pocztowych oraz notgeldów i włączenie ich na stałe do zbiorów Muzeum. Uroczystemu przekazaniu towarzyszyła prezentacja kilkunastu z pokaźnego zbioru 62 widokówek.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów uczestnictwa w Przeglądzie oraz wręczenie nagród wyróżnionym artystom. W tym roku nagrody otrzymali:
Nagroda Burmistrza Myśliborza – Eugeniusz Bohun i Krystyna Mierzejewska
Nagroda Burmistrza Trzcińska Zdrój – Marek Stanisławski
Nagroda Sekretarza Gminy Myślibórz – Wiesław Słoboda i Grażyna Ananicz-Kalinowska
Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu – Magdalena Witera
Nagroda Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego –
Oliwia Mockałło, Zygmunt Jakubiszyn, Kazimierz Michnik, Wiktoria Zielińska, Regina Grabaszewska, Bożena Wierucka, oraz nagroda grupowa dla Myśliborskiej Pracowni Ceramicznej
Nagroda Dyrektora Myśliborskiego Ośrodka Kultury – nagroda grupowa dla Sekcji Decoupage
Nagroda Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu – Ryszard Jobke i Alicja Schroeder
Nagroda Prezesa Myśliborskiego Klubu Plastyka – Mirosław Rzepniewski
Nagroda Prezesa Stowarzyszenia „ Z Biegiem Myśli” – Jerzy Cholewa
Po krótkiej przerwie, w trakcie której miało miejsce głosowanie wśród publiczności, wytypowano również laureata nagrody publiczności. Został nim Pan Marek Stanisławski – malarz, twórca pejzaży i obrazów animalistycznych z Trzcińska-Zdroju.
 

Wystawę prac Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2020 oglądać można do początku kwietnia w Galerii „M”

(ul. Boh. Warszawy 74) w godzinach otwarcia Muzeum.

Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.