W związku z napływającymi informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w Chinach, a także stwierdzeniu pojedynczych przypadków tej choroby w Europie, należy monitorować sytuację i zachować czujność.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia należy bezwzględnie wzmocnić higienę rąk poprzez częste i długie ich mycie wodą z mydłem, ewentualnie stosując środki alkoholowe do ich dezynfekcji. Nie należy dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa i ust. Warto unikać, podobnie jak w przypadku grypy, dużych skupisk ludzi, a także kontaktu z chorymi podejrzeniem lub zakażeniem wirusem korona. Należy stosować jednorazowe chusteczki, gdy kichamy i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmioty często dotykane.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie PSSE w Myśliborzu pod adresem https://pssemysliborz.pis.gov.pl oraz na stronie GIS pod adresem https://gis.gov.pl/

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.