21 lutego zakończyliśmy Bezpieczne Ferie z Kulturą, kolejną już edycję zajęć organizowanych przez nasze Muzeum wraz z pozostałymi miejskimi instytucjami kultury –Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Myśliborskim Ośrodkiem Kultury. Tegoroczna edycja, podobnie jak wcześniejsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców i opiekunów. Przygotowane zajęcia dały możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu setce małych mieszkańców Myśliborza i okolic. Napięty plan dnia, pełen warsztatów, gier i zabaw, nie pozostawiał czasu na nudę, dając dzieciom nie tylko rozrywkę, ale i ucząc je współpracy, cierpliwości, empatii. Wspólnie spędzony czas był także okazją do poznania nowych rzeczy i pozyskania nietuzinkowych umiejętności, jak np. tworzenie profesjonalnych lalek-pacynek teatralnych. Podczas tegorocznych Bezpiecznych Ferii duży nacisk położony został także na kwestie zdrowego trybu życia i ekologię, a tym także zagadnienie właściwej gospodarki odpadami i recyklingu, czego wyrazem był mini-projekt „<<Czym skorupka za młodu nasiąknie>> czyli segregacja śmieci na wesoło”.

Sądząc po zaangażowaniu dzieci we wszelkie organizowane dla nich formy aktywności, a nade wszystko po uśmiechu i radości jaka im towarzyszyła, Bezpieczne Ferie z Kulturą 2020 uznać należy za w pełni udane.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy dużo siły, wiele uśmiechu

oraz samych dobrych ocen w nowym semestrze szkolnym!