Dnia 19.lutego 2020 r. w siedzibie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, odbyło się spotkanie polskich członków Stowarzyszenia KLOSTERLAND. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech polskich gmin działających w Stowarzyszeniu: gminy Bierzwnik, Marianowo i Myślibórz.

 (od lewej):Dominika Szymaniak - gm. Bierzwnik, Aneta Kołuda - wójt gminy Bierzwnik, Magdalena Szymczyk - gm. Myślibórz, Katarzyna Królak - Sekretarz Gminy Myślibórz, dr Barbara Stolpiak - Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku, dr Maria Mucha - Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku, Bernadeta Sturzbecher - Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku, ks. Jan Dziduch - Parafia Marianowo.


Celem spotkania było opracowanie wspólnej strategii działania w ramach stowarzyszenia, wypracowanie modelu współpracy partnerskiej oraz określenie celów, które strona polska chciałaby realizować wspólnie ze stroną niemiecką.
Wypracowane pomysły i plan działania zaprezentowane zostaną 4. marca b.r. na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia KLOSTERLAND w Berlinie.
Niezwykle owocne spotkanie odbyło się w merytorycznej, a jednocześnie bardzo przyjaznej atmosferze. Po zakończeniu rozmów, Pani Dyrektor Magdalena Szymczyk zaprosiła przybyłych gości do obejrzenia ekspozycji naszego Muzeum.