Lutowy „zjazd” Akademii Muzealnika upłynął małym studentom na zgłębianiu tematyki związanej z książęcym dworem. W świat zasad, obyczajów i etykiety dworskiej wprowadził dzieci prof. Radosław Skrycki – historyk, pracownik naukowy US, redaktor czasopism naukowych, takich jak „Przegląd Zachodniopomorski” i „Rocznik Chojeński”. Poruszająca wyobraźnię tematyka wykładu, zachęciła młodych odkrywców do zadawania prowadzącemu wielu ciekawych pytań.

Otrzymawszy solidny zastrzyk wiedzy, muzealnicy przystąpili do wspólnej gry, w fabule której przeplatały się elementy humorystyczne, przygodowe (a nawet kryminalne - w końcu nie codziennie trzeba rozstrzygnąć, co stało się z zaginioną w tajemniczych okolicznościach księżniczką) oraz historyczne, wymuszając wykorzystanie nowo zdobytych informacji na temat dworskich hierarchii i obyczajów, do rozwiązywania zadań stojących przez uczestnikami zabawy.
Dzięki sprytowi, zdolnościom dedukcyjnym i wiedzy młodych muzealników, zagadka została pomyślnie rozwiązana i wszyscy mogli powrócić do domów, bogatsi nie tylko o różnorodne wiadomości historyczne, ale i z satysfakcją towarzyszącą każdemu detektywowi, któremu udało się rozwikłać niezwykle trudną sprawę niecodziennego zaginięcia.