W dniu 19.12.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Ewy Staneckiej – wieloletniej wojewódzkiej konserwator zabytków, która z końcem tego roku zdecydowała się przejść na emeryturę.

Dzięki przychylności Pani Staneckiej udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów badawczych i wystawienniczych. Pani konserwator zawsze okazywała wobec naszej instytucji wiele wyrozumiałości, służąc wsparciem oraz rzeczową i  merytoryczną poradą.

Pani Dyrektor Magdalena Szymczyk, reprezentująca nasze Muzeum podczas uroczystości, przekazała na ręce Pani Staneckiej pamiątkowy ryngraf wraz z najlepszymi życzeniami od burmistrza Myśliborza Pana Piotra Sobolewskiego oraz w imieniu pracowników myśliborskiego Muzeum pamiątkową ceramikę z myśliborskiej pracowni ceramicznej.