Kolejne spotkanie z dziećmi, w ramach Akademii Małego Plastyka, dotyczyło heraldyki. Nasi mali słuchacze zaprojektowali i wykonali swoje własne, fantazyjne herby - oczywiście zgodnie z zasadami heraldyki