W sobotę 16 listopada 2019r., w budynku starego młyna w Trzcińsku-Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Trzcińsko-Zdrój na przestrzeni wieków”. Nasze Muzeum na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej reprezentowała Dyrektor Magdalena Szymczyk. Otwarciu nowej wystawy towarzyszyły obchody 5-lecia Stowarzyszenia.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel  poparł ideę utworzenia w swoim mieście wystawy stałej poświęconej historii Trzcińska, a orędownikiem tej idei jest prezes Stowarzyszenia  Dawid Buczkiewicz.

( Prezes Stowarzyszenia Dawid Buczkiewicz, Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk, Burmistrz Trzcińska Zdroju Bartłomiej Wróbel)

Rozumiejąc potrzebę posiadania w mieście Izby Pamięci, której ekspozycja opowiadać będzie jego dzieje w sposób ciekawy, a jednocześnie maksymalnie rzeczowy, zgodny z historycznymi realiami, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego gorąco popiera starania naszego sąsiedniego samorządu, dążące do utworzenia ekspozycji stałej. O chęci pomocy i podzielenia się własnymi doświadczeniami Pani Dyrektor zapewniła zainteresowanych także podczas sobotniego wydarzenia.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli cieszyć się z kolejnego miejsca w sposób trwały i ciągły, stojącego na straży pamięci i tożsamości historycznej ziem naszego regionu.