W dniach 23-25. 10 w Prenzlau odbyło się spotkanie miast i regionów zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Europäische Route der Backsteingotik e.V. (EuRoB). Miasto Myślibórz niemal dokładnie rok temu dostało zaproszenie od zarządu EuRoB, którego pracami kieruje Christoph Pienkoβ. Dzięki decyzji Rady Miejskiej w Myśliborzu, nasze miasto przystąpiło do stowarzyszenia.

Burmistrz Prenzlau Hendrik Sommer, Dyrekto Muzeum Magdalena Szymczyk, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski

(Burmistrz Prenzlau Hendrik Sommer, Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk i Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski)

Podczas trzech pracowitych dni w Prenzlau grupy robocze wypracowały nowy wzór międzynarodowego przewodnika, uzgodniono również współpracę w ramach publikacji na portalu internetowym stowarzyszenia, uniwersalnego znaku na gotyckich zabytkach, postanowiono także, iż na kolejnym spotkaniu ustalone zostaną reguły zorganizowanej turystyki między miastami znajdującymi się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

(Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski)

Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski spotkał się również z burmistrzem Prenzlau Hendrikiem Sommerem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również członkowie zarządu stowarzyszenia Klosterland dr Stephan Diller oraz dyrektor Magdalena Szymczyk omówiono zasady dalszej współpracy przy organizacji Jarmarku Klasztornego w Myśliborzu, który w przyszłym roku odbędzie się po raz piąty.

Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego zrzesza 60 członków, w tym 43 miasta i regiony z Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, w których znajdują się zabytki gotyku ceglanego, m.in.: Roskilde, Stralsund, Płock, Olsztyn, Gdańsk, Frankfurt, Prenzlau, Chełmno, Szczecin, Wilno.