Serdecznie zapraszamy na wystawę EAST-SIDE-STORY - wernisaż już 9.11.2019 r.

EAST-SIDE-STORY
Fotograficzne poszukiwania autorstwa Anne Peschken i Marka Pisarsky’ego (Urban Art) (*1966, Montréal/ Kanada i *1956, Ruda Śląska/ Polska)
Reprodukcja i rekonstrukcja starych fotografii za pomocą cyfrowego aparatu otworkowego.

East-Side-Story to wystawa opowiadającą historię przybycia i osiedlenia się na terenach położonych na wschód od Odry – powojennych „ziemiach odzyskanych” - osób z centralnej i wschodniej Polski oraz terenów dawnych Kresów.
Budowana w oparciu o wizualne przedstawienia, dotyka ona problematyki związanej z doświadczeniem znalezienia się w zupełnie nowym środowisku geograficznym, społecznym i kulturalnym, będącym udziałem polskich „przesiedleńców”.

Autorzy wystawy poszukiwali starych fotografii, wykonanych w pierwszych latach po wojnie, w trakcie największej intensyfikacji akcji przesiedleńczych oraz samoistnych migracji ludności, aby na ich podstawie stworzyć współczesne ich odpowiedniki. Istotnym dla koncepcji wystawy było to, aby ujęcia dotyczyły spraw zwykłych, codziennych.
Wykonywane w tych samych miejscach, w miarę możliwości z udziałem potomków pierwotnych bohaterów kadrów, rekonstrukcje naśladują dawne fotografie, zyskując jednocześnie zupełnie nowe wartości wizualne i znaczeniowe.
Wykorzystując technikę tzw. „konstelacji rodzinnych” East-Side-Story tworzy międzypokoleniową przestrzeń do szerokiej, wielowarstwowej refleksji na temat historii migracji.

https://www.facebook.com/events/494707887782876/