W piątek, 20 września b.r. w sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta inauguracja Myśliborskiego Sezonu Kulturalnego 2019/2020.
Wydarzenie otworzyły przemówienia dyrektorów myśliborskich instytucji kultury- dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury pani Doroty Wolanin, dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego pani Magdaleny Szymczyk oraz dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu pana Stanisława Urbanowskiego. Powitali oni przybyłych gości, opowiedzieli o działalności swoich instytucji oraz przedstawili plany związane z zajęciami i wydarzeniami, które mieć będą miejsce podczas nowego sezonu. Dyrektorzy podziękowali również osobom zasłużonym dla rozwoju kultury w naszym mieście, współpracującymi z ich instytucjami i wspierającymi na co dzień ich działalność. Wyróżnieni zostali zaproszeni na scenę, gdzie odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki.


Kolejną część wieczoru wypełnił spektakl muzyczny „Życie raz” oparty na twórczości płockiego autora i poety Witolda Mierzyńskiego. Różnorodna tematyka utworów połączoną z niezwykłą ekspresyjnością wykonawcy i doskonale dobraną, ciekawą oprawą multimedialną spotkała się entuzjastyczny przyjęciem wśród przybyłych gości.
Zainteresowanie jakim ciszyło się piątkowe wydarzenie stanowi dobra wróżbę dla nowego sezonu kulturalnego, dając jednocześnie sygnał dla myśliborskich instytucji o słuszności i konieczności podejmowanych przez nie działań.
Mieszkańców zachęcamy do śledzenia kalendarza imprez kulturalnych w naszym mieście i czynnego udziału w koncertach, spotkaniach i innych planowanych wydarzeniach.

Za pomoc w uzupełnieniu foto-relacji dziękujemy Pani Alicji Schroeder.