Rolą muzeum jest nie tylko gromadzenie i opracowywanie zbiorów na bazie których opowiadać można o historii. Muzeum jest także instytucją odpowiedzialną za upowszechnianie historii i troskę o pamięć o wydarzeniach i ludziach, którzy wpłynęli na kształt naszej dzisiejszej rzeczywistości. W działaniach tych podejmować należy różnorodne formy aktywności, często wykraczające poza mury naszej instytucji.
Wrzesień to miesiąc, w którym bardzo intensywnie wspominamy wydarzenia związane z rozpoczęciem II Wojny Światowej, w tym oczywiście dwie najbardziej znaczące daty - 1 i 17 września.
Stąd też narodziła się idea przeprowadzenia nietypowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej – spotkania z Panem kpt. Andrzejem Cyprysem, Prezesem Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP w Myśliborzu.
Spotkanie z Panem Kapitanem zorganizowane zostało przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Myśliborzu. Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych.


Opowieści naszego gościa - niezwykle ciekawe i przejmujące, a jednocześnie dalekie od patosu, towarzyszącego niejednokrotnie wspomnieniom z czasów wojny i wczesnego okresu powojennego – stały się dla uczniów cennym źródłem wiedzy na temat losów jednostki w machinie historii, dały świadectwo prawdziwych losów pokolenia, opowiedzianych z punktu widzenia konkretnej osoby. Niezwykle przejmującym był również apel Pana Kapitana skierowany do młodzieży, aby ta doceniała to co ma, aby szanowała i kochała swój kraj – Polskę bez wojny, wolną i niepodległą.