1 czerwca br. Gmina Myślibórz została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”.
Celem stowarzyszenia jest pogłębienie poczucia wspólnej tożsamości historycznej sięgającej średniowiecza oraz czasów potęgi związku hanzeatyckiego pomiędzy miastami członkowskimi z Danii, Niemiec i Polski. Miasta członkowskie „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” łączy wspólne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest architektura gotyku ceglanego. Promocja i poszerzanie wiedzy na temat tego elementu wspólnego dziedzictwa, jak również pobudzanie świadomości potrzeby zachowania i pielęgnowania wspólnoty historyczno-kulturowej jest głównym zadaniem jakie przed nami stoi.

Corocznym wydarzeniem organizowanym w miastach członkowskich stowarzyszenia jest Dzień Gotyku Ceglanego, który w tym roku przypada 15 czerwca. Pragnąc zaakcentować przystąpienie Myśliborza do stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” w dniu 15 czerwca 2019 r. podczas Dni Myśliborza na stadionie OSiR zorganizowane zostaną konkursy i zabawy pod hasłem „Myślibórz na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”. Ich współorganizatorem będzie nasze Muzeum.
W Muzealnym namiocie przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych dzieci (Uwaga!- Przewidziane są ciekawe nagrody ufundowane przez Gminę Myślibórz), a całe rodziny będą mogły wziąć udział we wspólnym budowaniu makiety naszego miasta z trójwymiarowymi perełkami gotyckiej architektury.
Zapraszamy serdecznie już w sobotę - czekamy na Was!

Więcej informacji o programie Dnia Gotyku Ceglanego w innych miastach członkowskich stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.eurob.org/2019/01/25/dzien-gotyku-ceglanego/…