W sobotę 20 października, odbyło się w naszym Muzeum spotkanie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie to współorganizowaliśmy wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Myśliborzu.
W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Szkół Podstawowych „100 Lat Niepodległości Polski” połączone z wręczeniem nagród laureatom oraz autorom prac wyróżnionych (Listę dzieci nagrodzonych podajemy poniżej).
Następnie głos zabrali przybyli goście – historycy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. prof. US Radosław Skrycki wygłosił wykład pt. „Przyczyny upadku I Rzeczpospolitej”, dr Tomasz Ślepowroński poruszył problem postaw Polaków pod zaborami w prelekcji zatytułowanej: „ Bić się czy nie? Postawy polaków pod zaborami”, natomiast mgr Katarzyna Rembacka przedstawiła koncepcje, jakie towarzyszyły powrotowi naszej Ojczyzny na mapę geopolityczną (wykład pt. „Rok.1918. Koncepcje na odrodzona Polskę”). Moduł wykładów zamknęła ożywiona dyskusja.
Wydarzenie uświetniły występy uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Myśliborzu.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez nasz kraj Niepodległości!

Lista laureatów i wyróżnień w konkursie plastycznym:
W kategorii uczniów klas I - IV nagrody otrzymują:
Miejsce: 1. Gajdzińska Wiktoria – SP 3 Myślibórz 2. Łyczkowska Michalina – SP Cychry 3. Kluba Maja – SP Kierzków
W kategorii uczniów klas V – VIII nagrody otrzymują:
Miejsce: 1. Drzażdżewska Gabriela – SP 3 Myślibórz 2. Pochranowicz Emilia – SP 3 Myślibórz 3. Rzepniewski Mateusz – SP 3 Myślibórz
Ponadto wyróżnienia w obu kategoriach otrzymują:
1. Wilman Piotr – SP Cychry
2. Jaworska Maja – SP Cychry
3. Kruczy Marcel – SP 3 Dębno
4. Guzek Ignacy – SP 3 Dębno
5. Pluciński Jakub – SP 3 Dębno
6. Wojtaszak Patryk – SP Kierzków
7. Sztuka Kajetan – SP Kierzków
8. Krauzowicz Julia – SP Kierzków
9. Stefanowicz Bartosz – SP Golenice
10. Cieślak Michalina – SP Golenice
11. Borkowski Bartosz – SP Golenice
12. Kaczyńska Lena – SP 3 Myślibórz
13. Sobkowski Robert – SP 3 Myślibórz
14. Markowska Paula – SP 3 Myślibórz
Organizatorzy gratulują wyróżnionym i dziękują wszystkim uczniom za złożone prace oraz nauczycielom, którzy zaangażowali się w rozpropagowanie konkursu i przygotowanie prac przez uczniów.