W sobotę 29.09.2018 Muzeum rozpoczęło cykl zajęć edukacyjnych z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Lekcje muzealne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym rozpoczynają się pogadanką na temat przyczyn utraty niepodległości przez nasz kraj oraz dążeń niepodległościowych naszego Narodu. Następnie przedstawiane są  ważne postacie historyczne takie jak Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski czy Ignacy Jan Paderewski. Na przykładzie makiety i wydarzeń historycznych objaśniane jest znaczenie słów Hymnu Polski: Kim był Dąbrowski? I dlaczego „Z ziemi włoskiej do Polski?” Kim był Bonaparte? W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonują przepiękne kokardy narodowe w biało-czerwonych barwach.

Zajęcia związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Wszystkie pozostałe tematy proponowanych lekcji muzealnych na rok szkolny 2018/19 znajdą Państwo w Informatorze Muzealnym dostępnym w zakładce Edukacja.