W sobotę 14 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach II Akademii Muzealnika, tym razem nasi muzealnicy wyruszyli na wycieczkę szlakiem Gozdowice-Stare Łysogórki-Cedynia. Zwiedzili Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej gdzie zobaczyli pamiątki żołnierzy uczestniczących w operacji forsowania Odry w 1945 r., m.in. broń strzelecką, makiety przepraw mostowych i pontonowych, dokumenty oraz odznaczenia. Swoją wiedzę dzieci mogły sprawdzić uczestnicząc w grze muzealno-terenowej „Detektyw”.

W Starych Łysogórkach zobaczyli rzeczy osobiste polskich żołnierzy, umundurowanie, urny z ziemią z miejsc walk II wojny światowej oraz odwiedzili cmentarz poległych żołnierzy.

Na koniec zwiedzili Muzeum Regionalne w Cedyni w którym znajdują się zabytki pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na grodzisku, cmentarzysku i okolicach Cedyni. Podziwiali przedmioty codziennego użytku z epoki kamienia, brązu i żelaza, broń wczesnośredniowieczna, a wśród eksponatów paleontologicznych zobaczyli poroże jelenia olbrzymiego oraz łopatka i cios mamuta.