W sobotę 18 listopada br. odbyły się kolejne zajęcia II Akademii Muzealnika. Rozpoczęły się lekcją języka niemieckiego, następnie odbył się wykład pt. „Tajemnice zakonu rycerzy Templariuszy” prowadzony przez Pana dr Przemysława Kołosowskiego, archeologa. Słuchacze zapoznali się z historią zakonu oraz mogli zobaczyć jaką bronią posługiwali się rycerze. Następnie przeobrazili się w poszukiwaczy „skarbu Templariuszy”, w salach i w pomieszczeniach magazynowych muzeum musieli odnaleźć wskazówki oraz ułożyć mapę, która doprowadziła ich do ukrytego „skarbu”.