W dniu 7 października 2017 r. odbyła się inauguracja II edycji Akademii Muzealnika. Dzieci otrzymały z rąk Pani Sekretarz Gminy Katarzyny Królak drobne upominki oraz Karty Muzealnika.

    W ramach spotkań Akademii Muzealnika odbędą się zajęcia z: antropologii fizycznej, archeologii, historii Myśliborza, warsztaty plastyczne o różnej tematyce, oraz lekcje języka niemieckiego. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego i Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

     Dodatkową atrakcją będą wycieczki na Grodzisko Wczesnośredniowieczne w Myśliborzu oraz szlakiem – Cedynia – Siekierki – Gozdowice.

   Na pierwszych zajęciach uczestnicy zapoznali się ze zbiorami naszego Muzeum oraz pracą muzealnika, a następnie na warsztatach plastycznych wykonali skarbonki zdobiąc je odciskami muzealnych numizmatów.