Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu w 2017 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Instytucję utworzono w 1967 roku z inicjatywy Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W związku z jubileuszem rok 2017 poświęcony jest upamiętnieniu tego wydarzenia w Myśliborzu i na terenie Pomorza Zachodniego. Patronat honorowy nad obchodami 50-lecia objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Jarosław Selin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Starosta Myśliborski - Danuta Patkowska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz - Piotr Sobolewski.

          W dniu 29 września 2017 r. odbyły się uroczystości wieńczące obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum. Ich gospodarzami byli Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz Piotr Sobolewski oraz Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk. Na uroczystość przybyli m.in. pan Arkadiusz Mazepa - Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pan Stanisław Horoszko - Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, prof. Leszek Mrozewicz - dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej oraz prof. Maciej Kaczmarek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Radosław Skrycki z Instytutu historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele samorządów Myśliborza, Powiatu Myśliborskiego oraz muzealnicy i sympatycy Muzeum.

          Podczas spotkania uroczyście uhonorowano pamiątkowym dyplomem oraz okolicznościowym medalem zasłużonych pracowników Muzeum oraz osoby, które włożyły swój wkład w życie Muzeum.

            Uroczystości uświetniły występy solowe uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myśliborzu.

Po muzycznej uczcie przyszedł czas na gratulacje. Goście, którzy przybyli na uroczystość, na ręce pani Dyrektor składali podziękowania i życzyli dalszych sukcesów oraz kolejnych jubileuszy. List gratulacyjny skierowany do pani Dyrektor przekazała m.in. pani Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Konserwator Zabytków. 

 

              W drugiej części uroczystości odbyła się konferencja naukowa pt. "Rola i znaczenie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w najnowszej historii naszego miasta", którą poprowadził dr hab. prof. Radosław Skrycki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pan Stanisław Horoszko - Prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich przedstawił krajobraz muzealny Pomorza Zachodniego, natomiast pani Magdalena Szymczyk - Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom konferencji historię utworzenia naszego Muzeum. W dalszej części konferencji pan Michał Gierke z Uniwersytetu Szczecińskiego wystąpił z referatem "Myślibórz jako modelowy przykład miasta nowego typu", a dr Ewa Gwiazdowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie przedstawiła wybrane elementy ikonografii dokumentującej dzieje Myśliborza. W ostatnim wystąpieniu pan Marek Karolczak - myśliborski historyk i regionalista zaprezentował polskie piśmiennictwo historyczne dotyczące Myśliborza.

          Podczas uroczystości odbyła się promocja publikacji podsumowującej obchody 50 rocznicy powstania Muzeum "Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego" z materiałami konferencyjnymi oraz częścią albumową poświęconą historii muzeum, jego kolekcjom, wystawom i działalności edukacyjnej. Jest to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w powojennej historii miasta.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz dotacji z budżetu Gminy Myślibórz.

 

Tekst: Alicja Schroeder

Foto: Filip Owczarek i Alicja Schroeder