Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu w 2017 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Instytucję utworzono w 1967 roku z inicjatywy Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W związku z jubileuszem rok  2017 poświęcony jest upamiętnieniu tego wydarzenia w Myśliborzu i na terenie Pomorza Zachodniego.

           Kulminacją obchodów rocznicowych będzie konferencja muzealno- historyczna pt.: „Rola i znaczenie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w najnowszej historii miasta i regionu”, która odbędzie się 29 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 19. Rozpoczęcie uroczystości o godz.16.00.

       Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników samorządowych, muzealników, historyków, mieszkańców miasta i regionu. Podczas spotkania odbędzie się również uroczyste uhonorowanie zasłużonych pracowników  muzeum oraz osób, które włożyły swój wkład w życie muzeum.

          Dziełem podsumowującym obchody 50 rocznicy powstania muzeum będzie publikacja z materiałami konferencyjnymi oraz częścią albumową poświęconą historii muzeum, jego  kolekcjom, wystawom i działalności edukacyjnej. Będzie to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w powojennej historii miasta, którego promocja będzie jednym z punktów programu konferencji.

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

http://www.wzp.pl