Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Akademii Muzealnika. Jest to cykl spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, przeprowadzanych od października 2017 do czerwca 2018. Zajęcia mają formę wykładów oraz warsztatów plastycznych, pobudzających i rozwijających wyobraźnię i kreatywność uczestników. Ich celem jest  poznanie oraz poszerzenie zdobytej już wiedzy z zakresu archeologii oraz historii miasta  regionu. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi z Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownicy merytoryczni z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Warsztaty plastyczne prowadzone są przez pracowników Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
           W ramach Akademii Muzealnika odbędą się również zajęcia z języka obcego oraz wycieczka.

         Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w soboty w godzinach od 10.00 - 13.30 w budynku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Karta zgłoszenia kandydata do pobrania w muzeum lub na stronie internetowej placówki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29.09.2017 r.

Koszt uczestnictwa w Akademii Muzealnika wynosi 150 zł /osobę za cały rok szkolny.

Opłatę należy uiścić w kasie muzeum do dnia 31.10.2017 roku.

Akademia Muzealnika rozpocznie się uroczystą inauguracją, podczas której uczestnicy otrzymają imienne Karty Muzealnika oraz identyfikatory.

Uczestnik jest zobowiązany przynosić na każde zajęcia Kartę Muzealnika oraz identyfikator.

W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego muzeum
nie zwraca należności za nieobecności uczestnika.

Wypełnione czytelnie karty prosimy składać w muzeum.